Nơi tôi sống

Cảnh đẹp ở đâu xa, ngay đằng sau nhà mình thôi.